Biuro zawodów

Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura  Zawodów na terenie MTG  Amber Expo Gdańsk w dniach 16-17.08.19.  w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z chipem oraz numerami startowymi.

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
– przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;

– przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty startowej w przypadku braku oznaczenia dot. opłaty  na liście startowej dostępnej na stronie www lub druku KP, w przypadku wniesienia opłaty na miejscu w punkcie kasowym,
– podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

UWAGA! Uczestnicy  XI Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy zobowiązani są do samodzielnego odebrania pakietu startowego.  Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 min przed startem.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane w innym terminie, ani rozsyłane.

Biuro zawodów:

MTG AMBER EXPO Gdańsk ,  ul. Żaglowa 11

Godziny otwarcia biura zawodów

16.08.19.  ( piątek ) w godz. 16.00 – 20.00

17.08.19.   ( sobota) w godz. 8.00 – 20.00