Opłaty startowe

Opłata indywidualna 20,00 PLN
 16-17.08.2019.

( gotówką w Biurze Zawodów)

20,00 PLN

 

Limit Uczestników: 300

Data wpłaty Kadeci Pozostali Uczestnicy
Do 10.08.2019 50,00 PLN 100,00 PLN
16-17.08.2019
(gotówką w Biurze Zawodów)
100,00 PLN 200,00 PLN

 

Limit Uczestników:  300

Data wpłaty Pozostali Uczestnicy
Do 10.08.2019. 100,00 PLN
16-17.08.2019.
(gotówką w Biurze Zawodów)
200,00 PLN

 

Limit Uczestników: 300

Opłata startowa uiszczana jest za pomocą transakcji elektronicznych z wykorzystaniem systemu on-line instytucji płatniczej Blumedia podczas procesu rejestracyjnego za pomocą formularza on-line.

Zgłoszenia grupowe:

Kluby i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane i posiadające licencję PZSW  mogą wykonać zbiorczy przelew wpisowego na konto SKF Twister Trójmiasto. Potwierdzenie przelewu wraz z wykazem nazwisk zawodników należy przesłać na adres k.dworznik@maratonsierpniowy.pl

Nr konta dla wpłat grupowych: 

Wpłaty krajowe:

SKF Twister Trójmiasto BANK MILLENIUM 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324

Wpłaty zagraniczne
SKF Twister Trójmiasto : Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
IBAN : PL 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
KOD SWIFT : BIGBPLPW

Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.

Uwaga! wpisowe nie podlega zwrotowi.

Prośby o wystawienie rachunków za opłaty wpisowego należy kierować na adres: k.dworznik@maratonsierpniowy.pl