Opłaty startowe

Opłata indywidualna 10,00 PLN

 

Limit Uczestników: 300

Data wpłaty Kadeci Pozostali Uczestnicy
Do 31.07.2018 30,00 PLN 65,00 PLN
Po 31.07.2018 50,00 PLN 80,00 PLN
24-25.08.2018
(gotówką w Biurze Zawodów)
100,00 PLN 100,00 PLN

UWAGA! Zawodnicy urodzeni przed  1958 r. – 40,00 zł  ( bez względu na datę wpłaty )

Limit Uczestników:  300

Data wpłaty Pozostali Uczestnicy
Do 31.07.2018. 65,00 PLN
Po 31.07.2018. 80,00 PLN
24-25.08.2018.
(gotówką w Biurze Zawodów)
100,00 PLN

UWAGA! Zawodnicy urodzeni przed  1958 r. – 40,00 zł  ( bez względu na datę wpłaty )

Limit Uczestników: 300

Opłata startowa uiszczana jest za pomocą transakcji elektronicznych z wykorzystaniem systemu on-line instytucji płatniczej Blumedia podczas procesu rejestracyjnego za pomocą formularza on-line.

Zgłoszenia grupowe:

Dla klubów i stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych i posiadających licencję PZSW ,które zgłoszą więcej niż 6 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych ( za wyjątkiem biegów dziecięcych organizowanych w formule imprez towarzyszących), oraz dokonają zbiorczego przelewu wpisowego, przysługuje 30% zniżki od podanych w pkt.5.7 opłat. Zniżka ta nie dotyczy zawodników klubów i stowarzyszeń, którzy dokonają samodzielnej/indywidualnej opłaty wpisowego na konto.

Nr konta dla wpłat grupowych 

Wpłaty krajowe:

SKF Twister Trójmiasto BANK MILLENIUM 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324

Wpłaty zagraniczne
SKF Twister Trójmiasto : Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
IBAN : PL 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
KOD SWIFT : BIGBPLPW

Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.

Prośby o wystawienie rachunków za opłaty wpisowego należy kierować na adres: k.dworznik@maratonsierpniowy.pl