Opłaty startowe

Opłata indywidualna 10,00 PLN
Opłata rodzinna  2 + 1
(dwoje rodziców + 1 dziecko)
10,00  PLN

 

Limit Uczestników: 300

Data wpłaty Kadeci Pozostali Uczestnicy
Do 31.07.2017 30,00 PLN 65,00 PLN
Po 31.07.2017 50,00 PLN 80,00 PLN
18-19.08.2017
(gotówką w Biurze Zawodów)
100,00 PLN 100,00 PLN

UWAGA! Zawodnicy urodzeni przed  1957 r. – 40,00 zł  ( bez względu na datę wpłaty )

Limit Uczestników:  250

Data wpłaty Pozostali Uczestnicy
Do 31.07.2017. 65,00 PLN
Po 31.07.2017. 80,00 PLN
18-19.08.2017
(gotówką w Biurze Zawodów)
100,00 PLN

UWAGA! Zawodnicy urodzeni przed  1957 r. – 40,00 zł  ( bez względu na datę wpłaty )

Limit Uczestników: 350

Nr konta :

Wpłaty krajowe:

SKF Twister Trójmiasto BANK MILLENIUM 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324

Wpłaty zagraniczne
SKF Twister Trójmiasto : Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
IBAN : PL 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
KOD SWIFT : BIGBPLPW

Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.

Prośby o wystawienie rachunków za opłaty wpisowego należy kierować na adres: biuro@maratonsierpniowy.pl