Zgłoszenia klubowe

Dla klubów i stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych i posiadających licencję PZSW ,które zgłoszą więcej niż 6 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych ( za wyjątkiem biegów dziecięcych organizowanych w formule imprez towarzyszących), przysługuje 30% zniżki od podanych w  Regulaminie  opłat.  ( pkt. 5.7 ) .

W tym celu należy dokonać  zbiorczego przelewu opłaty wpisowego z nazwą  klubu oraz wykazem nazwisk zawodników w opisie przelewu, a następnie dokonać rejestracji zawodników korzystając  z formularza rejestracyjnego na stronie www.

Zniżka ta nie dotyczy zawodników klubów i stowarzyszeń którzy dokonają samodzielnej wpłaty wpisowego na konto Organizatora.

Na pisemny wniosek klubu sportowego organizator może wprowadzić odstępstwa od określonych powyżej zasad wnoszenia opłat.

Wskazane powyżej zniżki obowiązują wyłącznie przy rejestracji przez formularz  elektroniczny,  do którego odnośnik jest umieszczony poniżej.

https://b4sportonline.pl/Rolki_Gdansk

Nr konta :

Wpłaty krajowe:

SKF Twister Trójmiasto BANK MILLENIUM 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324

Wpłaty zagraniczne
SKF Twister Trójmiasto : Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
IBAN : PL 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
KOD SWIFT : BIGBPLPW

Prośby o wystawienie rachunków za opłaty wpisowego należy kierować na adres: k.dworznik@maratonsierpniowy.pl