Półmaraton

Dla entuzjastów rekreacyjnej jazdy  na rolkach ponownie zorganizujemy start na dystansie półmaratonu.

Długość dystansu wynosi tylko 21,23 km – 4 pętle 5 250 m długości + 230 m,  trasa płaska bez podjazdów i zjazdów. 

 Start : 27.08.2022. Sobota – godzina 14.00  ( Uwaga! zmiana godz. startu !!) 

Opłata startowa za udział w półmaratonie:

do dnia 20.08.22  – 130,00 PLN

w dniu 27.08.22. – 200,00 PLN

W ramach opłaty startowej uczestnicy  otrzymują pakiet startowy, który zawiera m.in.  2 numery startowe, chip oraz gadżety ufundowane przez Sponsorów i Partnerów. 

Rejestracji do półmaratonu można dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:

Formularz rejestracyjny : https://b4sportonline.pl/Rolki_Gdansk/

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem powyższego formularza aktywne do dnia 20.08.2022 do godz. 23:59.

Po tym terminie rejestracji będzie można dokonać bezpośrednio w  Biurze Zawodów na terenie MTG AMBER EXPO Gdańsk  w dniu 27.08.2022. Rejestracja zostanie zamknięta na 30 minut przed startem. 

W związku ze zmianą godz. startu  tj. z godz. 15.00 na godz. 14.00,  pakiet startowy należy odebrać najpóźniej do godz. 13.30 w dniu 27.08.22. 

Uwaga! Dopuszcza się start na kółkach do 125 mm !!!

Kask jest osprzętem obowiązkowym. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.

Pozostałe ochraniacze zalecane. Poza tym obowiązuje wygodny strój sportowy.

Start osób niepełnoletnich tylko i wyłącznie za zgodą  rodziców/prawnych opiekunów na podstawie oświadczenia, którego wzór znajdziecie tutaj:

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Druki oświadczeń dostępne będą także w biurze zawodów.

Na dystansie półmaratonu  prowadzona będzie  klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn.

Nagrody, upominki od Partnerów maratonu otrzymają :

K – m-ca I – III

M – m-ca I – III

Każdy Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.

Szczegółowy program zawodów oraz mapa trasy dostępne  w sekcji  ‚ Informacje ogólne” .