Regulamin

REGULAMIN

 ZAWODÓW WE WROTKARSTWIE SZYBKIM dla dzieci

Gdańsk, 27.08.2022.

I. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto (SKF Twister Trójmiasto) z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Al. Zwycięstwa 51.
Kontakt:
mobile +48601303011,
stacjonarny +48 58 5558200,
fax: +48 58 5558202
www.maratonsierpniowy.pl, e-mail: biuro@maratonsierpniowy.pl

II. WSPÓŁORGANIZATOR

Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 pok.109

III. CELE

a) promocja Miasta Gdańska w Polsce i Europie,
b) wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach dziecięcych
c) upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
d) promocja zdrowego trybu życia,
e) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,

IV. TERMIN, MIEJSCE

Zawody rozegrane zostaną w dniu 27.08.2022. (sobota) o godz. 10.00.  Zawody przeprowadzone zostaną na torze wrotkarskim w części parkingu ( Parking P4) Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, od ul. Żaglowej.

V. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.maratonsierpniowy.pl  w zakładce „Zgłoszenia” w terminie do 20.08.2022 r. do godz. 23.59.

Po zamknięciu formularza elektronicznego, zgłoszenia będą przyjmowane tylko w godz. pracy Biura Zawodów na MTG Amber Expo do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Limit miejsc do zawodów dla dzieci – 80 Uczestników.

Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe wys. 30,00 zł

Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika  zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2022r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora.

VI. UCZESTNICTWO

Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów aktualnych badań lekarskich oraz pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach, lub aktualnej licencji PZSW. Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny, zalecane są też ochraniacze.

VII. KATEGORIWE WIEKOWE, DYSTANSE

Kategoria wiekowa Rocznik Konkurencja
Junior(ki) C 2010 – 2011 750m
Junior(ki) D 2012 – 2013 500m
Junior(ki) E 2014- 2015 250m
Junior(ki) F 2016  i młodsi 125m

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami WORLD SKATE oraz niniejszym Regulaminem.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów na MTG Amber Expo Gdańsk otrzyma zwrotny chip z rzepem, który powinien zostać przymocowany kostki/buta . Chipy nie będą wysyłane pocztą. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę startową zawodów.

Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem. Jeżeli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.

Klasyfikacja odbywa się na podstawie fotofiniszu.
Zawody rozgrywamy od najmłodszych kategorii do najstarszych.

Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dzieci zrzeszonych w klubach sportowych oraz odrębna dla dzieci jeżdżących rekreacyjnie. Do kategorii wyczynowej zaliczani będą zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych oraz startujący na rolkach wyczynowych (krótki but).

W kategorii fitness nie może startować zawodnik zrzeszony w klubie sportowym. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodnika do innej kategorii. Zawodnik ma możliwość wystartowania w innej kategorii niż przypisana do niego według rocznika, jednak może być to jedynie kategoria z rocznikami starszymi. Transfer zawodnika do innej kategorii potwierdza Sędzia Główny.

IX. ODPRAWA TECHNICZNA

Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja zawodników, określenie ostatecznej liczby startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie programu czasowego zawodów) nastąpi w dniu 27.08.2022 r. o 9.30 w miejscu rozgrywania zawodów

X. PROGRAM ZAWODÓW

8.00 – 9.30 – rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych
10.00 – 12.30 – start zawodników
12.30 – 13.30 dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów

XI. NAGRODY

Zawodnicy nagradzani są za poszczególne dystanse. Za zajęcie miejsca  I – III – dyplomy oraz upominki ufundowane przez Sponsorów/Partnerów.

XII. OKOLICZNOŚCIOWY T-SHIRT

Okolicznościowy T-shirt w cenie 80,00 zł można zamówić poprzez formularz rejestracyjny w terminie do dnia 10.08.22.

Wymiary dot. rozmiaru  dostępne są na stronie www.maratonsieprniowy.pl w zakładce „Aktualności” oraz na profilu Maratonu Sierpniowego na Fb.

 

XIII. PRZEBIERALNIE, DEPOZYT, STREFA STRETCHINGU

 1. Przebieralnie dla zawodników ( damska, męska ) oraz depozyt będą zlokalizowane w hallu MTG Amber Expo w pobliżu Biura Zawodów.
 2. Depozyt czynny będzie w dniu zawodów w godz. 8.00 – 18.00.
 3. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torbę lub  worek z numerem startowym. Worki oraz naklejki będą dostępne w depozycie.
 4. Rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, klucze) nie będą przyjmowane do depozytu.
 5. Zwrotne wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 6. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
 7. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.
 8. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać ze strefy stretchingu i rolowania, która będzie zlokalizowana w pobliżu Biura zawodów w hallu MTG Amber Expo.
 9. Toalety zlokalizowane w hallu MTG Amber Expo.
 10. Organizator nie zapewnia natrysków.

XIV. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 1. targi wrotkarskie i sportowe,
 2. szkółka wrotkarska Roll4All
 3. warsztaty wrotkarskie,
 4. skate park dla malucha,
 5. inne imprezy towarzyszące Partnerów i Sponsorów zawodów.

Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.