Do startu pozostało:
Sponsor główny
Dofinansowanie
Koła, kółka - jedna spółka

Solidarni dla Was

W roku 2016 w ramach akcji „Solidarni dla Was” wspieramy Fundację Hospicyjną z Gdańska.


Fundacja Hospicyjna powstała w 2004 r., aby wspierać założone przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC Hospicjum w Gdańsku. Obecnie Fundacja pomaga już ponad 100 hospicjom w całym kraju. Pracownicy i wolontariusze hospicjów każdego dnia dbają o to, by ich pacjenci ostatnie chwile przeżyli godnie i bez bólu.

Celem Fundacji Hospicyjnej są działania, które pozwolą hospicjom nieść pomoc pacjentom oraz ich rodzinom. Fundacja przekazuje im wsparcie materialne i finansowe, szkoli wolontariuszy i pracowników hospicjów, wydaje poradniki, podręczniki i filmy edukacyjne poświęcone opiece hospicyjnej i promujące wolontariat hospicyjny. Fundacja stara się także uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z ciężką chorobą, umieraniem, osieroceniem i żałobą. W tym celu, co roku organizuje ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną „Hospicjum to też Życie”.

Organizacja wspiera nie tylko pacjentów hospicjum, ale i ich bliskich. W 2006 r. powołano Fundusz Dzieci Osieroconych, którego zadaniem jest wsparcie dzieci, których bliscy odeszli pod opieką hospicjów. Pomoc świadczona jest w formie wsparcia ekonomicznego rodzinie, której sytuacja materialna wraz z odejściem jednego z jej członków często się pogarsza. Udzielane jest ono w postaci stypendiów edukacyjnych, prezentów z okazji Świąt czy Dnia Dziecka, szkolnych wyprawek oraz letnich i zimowych obozów wypoczynkowych, terapeutycznych czy językowych. Od 2014 roku realizowany jest także w ramach Funduszu program wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w żałobie „Tumbo Pomaga” (www.tumbopomaga.pl).

Fundacja Hospicyjna prowadzi również:
• filię Akademii Walki z Rakiem, będącą miejscem wspierających spotkań dla osób w trakcie terapii antynowotworowej oraz profilaktyki wtórnej,
• Pomorską Szkołę Wolontariatu Opiekuńczego, której celem jest tworzenie i rozwój wolontariatu w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w długoterminowej opiece domowej,
• Centrum Wolontariatu skupiające uczniów pomorskich szkół i ich nauczycieli-opiekunów,
• portal www.hospicja.pl,
• Księgarnię Fundacji Hospicyjnej.

Fundacja Hospicyjna wydaje:
• Bibliotekę Fundacji Hospicyjnej,
• Bibliotekę Tumbo Pomaga,
• kwartalnik „Hospicjum to też Życie”, dostępny również on-line.

Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
tel.: + 48 58 345 90 60
e.mail: biuro@fundacjahospicyjna.pl
www.fundacjahospicyjna.pl
www.tumbopomaga.pl