Biuro zawodów

Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura  Zawodów na terenie Skate Arena na stadionie Polsat Plus Arena  Gdańsk w dniu 24.08.24.  w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z chipem oraz numerami startowymi.

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
– przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;

– przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty startowej w przypadku braku oznaczenia dot. opłaty  na liście startowej dostępnej na stronie www lub druku KP, w przypadku wniesienia opłaty na miejscu w punkcie kasowym,
– podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

UWAGA!  Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 min przed startem.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane w innym terminie, ani rozsyłane.

Biuro zawodów:

Skate Arena – stadion Polsat Plus Arena Gdańsk ,  ul. Pokoleń Lechii 1.

Godziny otwarcia biura zawodów

24.08.24. ( sobota) w godz. 8.00 – 19.00