Konkursy

Regulamin konkursu “Najciekawsze przebranie na dyst. Fitness”

 1. Organizatorem konkursu jest SKF Twister Trójmiasto z siedzibą w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 51 (zwany dalej “Organizatorem”).
 2. Konkurs odbywa się podczas XI  Maratonu Sierpniowego na terenie MTG AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11.
 3. Konkurs rozpoczyna się 17/08/2019 g. 13:30 i trwa do g. 15:00; do zakończenia biegu Fitness.
 4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pracowników Organizatora.
 5. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Przedstawienie niniejszej zgody jest konieczne do odebrania nagrody.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: uczestnictwo w biegu Fitness oraz zgłoszenie się do Biura zawodów w godzinach 13:30 – 14:00. Na miejscu zostanie wykonane zdjęcie dokumentujące strój wraz z numerem startowym. Spośród zgłoszonych  uczestników Komisja Konkursowa wyłoni laureatów.
 7. Komisja konkursowa złożona jest z przedstawicieli organizatora oraz sponsorów wydarzenia, w składzie: Szymon Rać, Zuzanna Adamkiewicz (Maraton Sierpniowy), Wojciech Hartung (STBU – Brokerzy Ubezpieczeniowi), Wojciech Jankowski (Rollerblade).
 8. Nagrodzone zostaną trzy  najciekawsze przebrania oraz przyznane dwa wyróżnienia. Nagrodami kolejno są:
  • miejsce 1. voucher o wartości 200 zł  do realizacji na stoisku Martombike;
  • miejsce 2. voucher IDLG o wartości 99 zł  ufundowany przez www.idlg.pl oraz pasek “Tavel Belt” firmy SEBA ufundowany przez “Zico Racing” – profesjonalny sklep wrotkarski z Poznania www.zicoracing.com.
  • miejsce 3. zestaw smarów Prolube ufundowany przez www.prolube.de/pl  oraz pasek “Tavel Belt” firmy SEBA ufundowany przez “Zico Racing” – profesjonalny sklep wrotkarski z Poznania www.zicoracing.com.
  • Wyróżnienie (2x) – voucher IDLG o wartości 99 zł każdy ufundowany przez www.idlg.pl
 9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub ekwiwalent w gotówce.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Maratonu Sierpniowego o godzinie 15:30.
 11. Organizator konkursu ma nieograniczone czasowo prawo do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac w szczególności do ich rozpowszechniania, przetwarzania oraz rozpowszechniania we wszelkich kanałach komunikacji.
 12. Ewentualne odwołania od wyników konkursu można wnosić na z.adamkiewicz@maratonsierpniowy.pl w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
 13. Facebook.com oraz jego właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 14. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 

***

Regulamin konkursu “Zdjęcie najlepszej stylówy”

 1. Organizatorem konkursu jest SKF Twister Trójmiasto  z siedzibą w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 51 (zwany dalej “Organizatorem”)
 2. Konkurs odbywa się na fanpage’u Maraton Sierpniowy w serwisie Facebook dostępnym pod adresem – https://www.facebook.com/Maraton.Sierpniowy/ (zwany dalej “Fanpage’em”)
 3. Konkurs rozpoczyna się 29/07/2019 g. 20:00 i trwa do 04/08/2019, g. 20:00
 4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pracowników Organizatora.
 5. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem posiadania zgody rodziców. Przedstawienie niniejszej zgody jest konieczne do odebrania nagrody.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: rejestracja elektroniczna na bieg Fitness wraz z uiszczoną opłatą startową oraz dodanie zdjęcia w temacie “Najlepsza stylówa (outfit) na rolki” pod postem konkursowym na fanpage’u w datach określonych w pkt. 3.  niniejszego regulaminu.
 7. Zgłoszone do konkursu zdjęcie musi być pracą autorską. W przypadku stwierdzenia plagiatu, zgłoszenie zostaje automatycznie zdyskwalifikowane.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  a. I – III miejsce – pakiet startowy (zestaw zawiera: T-shirt okolicznościowy, worek sportowy oraz bidon);
  b. Dwa wyróżnienia – pasek “Tavel Belt” firmy SEBA oraz bidon marki Brita “ Fill&go”  ufundowane przez “Zico Racing” – Profesjonalny sklep wrotkarski z Poznania www.zicoracing.com.
 9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub ekwiwalent w gotówce.
 10. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Komisja  konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz Sponsora nagród dodatkowych, na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  05/08/2019 w oddzielnym poście na fanpage’u.
 12. Organizator konkursu ma nieograniczone czasowo prawo do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac w szczególności do ich rozpowszechniania, przetwarzania oraz rozpowszechniania we wszelkich kanałach komunikacji.
 13. Ewentualne odwołania od wyników konkursu można wnosić na z.adamkiewicz@maratonsierpniowy.pl w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
 14. Facebook.com oraz jego właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).