Zgłoszenia klubowe

Dla klubów i stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych i posiadających licencję PZSW istnieje możliwość wykonania zbiorczego przelewu opłaty wpisowego z nazwą  klubu oraz ilością osób, których dot. przelew.  Wykaz nazwisk zawodników oraz potwierdzenie wykonania przelewu  należy przesłać na adres:

z.adamkiewicz@maratonsierpniowy.pl   z opisem w tytule  maila” Zgłoszenie grupowe”

Każdy z zawodników lub  działająca  w imieniu zawodników Osoba/Trener/kierownik klubu, winna dokonać rejestracji zawodników korzystając  z formularza rejestracyjnego na stronie www.

Link do formularza rejestracyjnego :

https://b4sportonline.pl/Rolki_Gdansk

Nr konta :

Wpłaty krajowe:

SKF Twister Trójmiasto BANK MILLENIUM 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324

Wpłaty zagraniczne
SKF Twister Trójmiasto : Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
IBAN : PL 46 1160 2202 0000 0001 2606 9324
KOD SWIFT : BIGBPLPW

Prośby o wystawienie rachunków za opłaty wpisowego należy kierować na adres: z.adamkiewicz@maratonsierpniowy.pl